Advokátní kancelář JUDr. Borise Vršinského
Poskytneme Vám kvalitní právní služby
Naše základní motto zní:
Právní služby podle Vašich představ.

Cena právních služeb

  • Výši odměny za právní služby vždy s klientem sjednáváme předem a zcela transparentním způsobem tak, aby klient měl představu o tom, kolik za vyřešení svého právního případu zaplatí. Přitom přihlížíme ke všem okolnostem případu, včetně jeho složitosti či předpokládané délce trvání, jakož i majetkovým poměrům klienta, a podle toho s našimi klienty sjednáváme hodinovou odměnu (podle skutečně odpracovaného času), paušální odměnu (za měsíc bez ohledu na rozsah práce) či pevnou odměnu (za vyřízení celého případu).

    Je-li sjednána hodinová odměna, činí zpravidla 2.200 až 3.000 Kč (bez DPH), přičemž s klientem může být předem dohodnuto její navýšení, např. ve zvlášť obtížných případech za použití cizího práva či cizího jazyka nebo při práci mimo běžnou pracovní dobu, anebo naopak může být sjednáno její snížení, např. v jednodušších právních věcech u klientů z nepříznivých sociálních poměrů.

  • Ve sjednávané odměně nejsou zahrnuty např. soudní, správní nebo notářské poplatky či náklady na tlumočení a překlady, cestovné a promeškaný čas. Výpočet těchto nákladů se řídí příslušnými právními předpisy. K odměně a nákladům je podle zákona připočtena 21% daň z přidané hodnoty.

    Neváhejte nás kontaktovat za účelem projednání rozsahu Vámi požadovaných právních služeb a sjednání odměny za ně. Neutrácejte zbytečně své peníze.