Advokátní kancelář JUDr. Borise Vršinského
Poskytneme Vám kvalitní právní služby
Naše základní motto zní:
Právní služby podle Vašich představ.

Naše specializace

Tým advokátní kanceláře JUDr. Borise Vršinského je připraven Vám poskytnout kvalitní právní služby především:

 • při koupi, prodeji, darování či pronájmu movitých věcí i nemovitostí
 • při vymáhání pohledávek, řešení dluhů, exekucí a insolvencí
 • při rozvodech manželství a vypořádání společného jmění manželů, včetně všech záležitostí týkajících se nezletilých dětí (např. určení výživného, určení či popření otcovství)
 • při zakládání společností a družstev, převodech obchodních podílů a prodeji družstevních bytů a dále v případě změn ve společnostech (např. změna sídla, statutárního orgánu, zvýšení základního kapitálu apod.)
 • při uzavírání a posuzování obchodních i jiných smluv a též při jejich uplatňování a vymáhání
 • při řešení veškerých pracovněprávních případů, včetně sporů souvisejících s výpověďmi, náhradami škody apod., jakož i při přípravě pracovněprávních dokumentů (např. vnitřních předpisů a pracovních řádů)
 • při vyřizování reklamací zboží nebo služeb, v případech vad díla, a to včetně poskytování právní pomoci spotřebitelům (např. v oblastech finančních služeb či úvěrů)
 • při řešení dopravních nebo jiných přestupků a při obhajobě u trestných činů nebo uplatňování náhrady škody způsobené trestnými činy
 • při zajišťování víz a povolení k pobytu či zaměstnání, trvalých pobytů a státního občanství
 • při poskytování platebních služeb a všech činnostech v rámci platebního styku, včetně komunikace s příslušnými úřady a Českou národní bankou
 • při zastupování ve všech typech soudních a správních řízení, včetně dědického řízení, a při jednání se všemi orgány veřejné moci a státní správy

Kompletní právní pomoc pro Vás

V rámci výše uvedených oblastí jsme Vám schopni poskytnout kompletní právní pomoc

 • při sepisování a právním posuzování jakýchkoli smluv (dohod) či jiných listin
 • v souvislosti s právními konzultacemi, písemnými právními rozbory a stanovisky
 • při zastupování v soudních i správních řízeních, včetně řízení trestních a přestupkových
 • při jednáních s fyzickými i právnickými osobami, úřady a institucemi